Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสะพานสายนน.022 สะพานสบหนอง ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสะพานสายนน.022สะพานสบหนอง ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content