Menu
home
>>
ขทช.น่าน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นายประดิษฐ พฤฒิพรรลาย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐศักดิ์ อนุสนธิ์ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในพิธี
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์ : แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม “การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) รุ่นที่ 6/2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์ : แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม “การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) รุ่นที่ 1/2566 (ภาคเหนือ)

Scroll Up Skip to content