Menu
home
>>
ขทช.น่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฑีปังกรรัศมีโชติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566
วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายประดิษฐ พฤฒิพรรลาย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน มอบหมายให้ นายเด่น ปินตามี นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์ : แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม “การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) รุ่นที่ 6/2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์ : แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม “การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) รุ่นที่ 1/2566 (ภาคเหนือ)

Scroll Up Skip to content