Menu
home
>>
ขทช.น่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดน่าน 20 ปี
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน ได้มอบหมายให้ จ่าสิบเอกเจนณรงค์ คำชนะ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประเทศเพื่อการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดน่าน 20 ปี ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ หรือ ก.น.บ. มีนางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์ : แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม “การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) รุ่นที่ 6/2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์ : แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม “การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) รุ่นที่ 1/2566 (ภาคเหนือ)

Scroll Up Skip to content