Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการติดตั้งหลักนำทางยางธรรมชาติถนนสาย นน.3023 บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการติดตั้งหลักนำทางยางธรรมชาติ สาย นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101 ( กม.ที่ R10+690) บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content