Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย นน.3023 บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสาย นน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 101– บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ( กม.ที่ 9+885) โดยการบำรุงรักษาทาง ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content