Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตัดหญ้าและกิ่งไม้ถนนสาย นน.4004 บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าและกิ่งไม้ใต้สะพาน ถนนสาย นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content