Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางถนนสาย นน.3007 บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ถนนสาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content