Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการทำความสะอาดสะพานสาย นน.011 สะพานศรีภูมิพัฒนา ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีสะพานสาย นน.011 สะพานศรีภูมิพัฒนา ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content