Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้คอนโทรลถนนสาย นน.3018 บ้านคือเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้คอนโทรลถนนสาย นน.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 101 บ้านคือเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content