Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันอาทิตย์ ที่่ 5 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Scroll Up Skip to content