Menu
home
>>
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างโยธา , นายช่างเครื่องกล , เจ้าพนักงานธุรการ , นายช่างไฟฟ้า , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานทั่วไป ระดับ บ๑

Scroll Up Skip to content