Menu
home
>>
ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

>>>>> ตำแหน่ง นายช่างโยธา
>>>>> ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
>>>>> ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
>>>>> ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
>>>>> ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างโยธา , นายช่างเครื่องกล , เจ้าพนักงานธุรการ , นายช่างไฟฟ้า , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานทั่วไป ระดับ บ๑

Scroll Up Skip to content