Menu
home
>>
ขทช.น่าน ปรับเกลี่ยไหล่ทาง สาย นน.4022 – บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับเกลี่ยบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 – บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content