Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4022 – บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ในสายทาง นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148– บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content