Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นน.3003 – บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา , อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาย นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา, อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่ออำนวยความสะดวก และให้กับผู้สัญจรตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content