Menu
home
>>
ขทช.น่าน ติดตั้งหลักนำโค้งในสายทาง นน.4015 – บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการติดตั้งหลักนำโค้ง (งานทาสี และงานติดตั้งเป้าสะท้อนแสง) ในสายทาง นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 – บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content