Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4002 – บ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4002แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจรได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content