Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการปรับเกลี่ยสายทาง นน.4005 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการปรับเกลี่ย สายทาง นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243– บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม, เวียงสา จังหวัดน่าน เตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจรได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content