Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.3003 – บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักนำโค้ง ในสายทาง นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 20+000 ถึง กม.ที่ 21+500) เพื่อให้มีทัศนวิสัยที่ดีในการใช้เส้นทาง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content