Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4004 – บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4004แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง, เวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content