Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ในสายทาง นน.4005 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่เป็นจุดเสี่ยงบริเวณสองข้างทาง เพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง สาย นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ช่วง กม.ที่ 12+000 ถึง กม.ที่ 13+000) เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนในการสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content