Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.4020 – บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักนำโค้งในสายทาง นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 – บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 25+300 ถึง กม.ที่ 33+300) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content