Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.4005 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักนำโค้ง ในสายทาง นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 17+000 ถึง กม.ที่ 19+000) เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ให้ประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content