Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3019 – บ้านเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ในสายทาง นน.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content