Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ในสายทาง นน.4020 – บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , เวียงสา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ในสายทาง นน.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 – บ้านห้วยสอน อำเภอภูเพียง , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 19+700) เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content