Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ในสายทาง นน.4022 – บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564
แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันการหักโค่นของต้นไม้ อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง ณ สายทาง นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 – บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและปรับปรุงทัศนียภาพบนท้องถนน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content