Menu
home
>>
ขทช.น่าน ขุดลอกรางระบายน้ำ สาย นน.4005 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณถนนสาย นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อช่วยระบายน้ำจากเหตุพายุลมฝนในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content