Menu
home
>>
ขทช.น่าน ปรับปรุงราวกันอันตราย สาย นน.4004 – บ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน
2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับปรุงราวกันอันตราย (ทาสีราวกันอันตราย) ถนนสาย นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1168 – บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 1+700 ถึง กม.ที่ 7+500) โดยร่วมสานต่อนโยบายของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความมั่นใจและปลอดภัย บนถนนทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content