Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการทาสีหลักกิโลเมตร ในสายทาง นน.4010 – บ้านปากห้วยอ้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักกิโลเมตร ในสายทาง สาย นน.4010แยกทางหลวงหมายเลข 1026 – บ้านปากห้วยอ้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กม.ที่ 1+000 ถึง กม.ที่ 21+000) เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ให้ประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content