Menu
home
>>
ขทช.น่าน ขุดลอกรางระบายน้ำในสายทาง นน.4005 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณถนนสาย นน.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1243 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ช่วง กม.ที่ 5+610) เพื่อช่วยระบายน้ำจากเหตุพายุลมฝนในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content