Menu
home
>>
ขทช.น่าน ติดตั้งเสาป้ายจราจรในสายทาง นน.4005 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม , เวียงสา จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการติดตั้งเสาป้ายจราจรในสายทาง สาย นน. 4005 แยก ทล.หมายเลข 1243 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อลดการเกิดอันตรายจากการใช้เส้นทาง ให้กับประชาชนผู้สัญจร ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content