Menu
home
>>
ขทช.น่าน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid – 19
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง โดยสวมหน้ากากอนามัยขณะทำงานในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เลี่ยงการสัมผัส เว้นระยะห่างกัน 2 เมตร เพื่อร่วมกันป้องกันและหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID – 19
Scroll Up Skip to content