Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3021 – บ้านฝายแก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านฝายแก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ช่วง กม.ที่ 6+200 ถึง กม.ที่ 3+500) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content