Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4013 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4013แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+050) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบาย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content