Menu
home
>>
ขทช.น่าน ซ่อมผิวจราจรลาดยาง สาย นน.4010 – บ้านปากห้วยอ้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร สาย นน.4010แยกทางหลวงหมายเลข 1026– บ้านปากห้วยอ้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยการบำรุงรักษาทาง ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการขับขี่ในการใช้สายทางโครงข่าย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content