Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.4002 – บ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ช่วง กม.ที่ 6+400 ถึง กม.ที่ 8+750) โดยการบำรุงรักษาทาง ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการขับขี่ในการใช้สายทางโครงข่าย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content