Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.4004 – บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน(กม.ที่ 8+750 ถึง กม.ที่ 11+040) เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content