Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตักดินสไลด์ในสายทาง นน.3014 – บ้านม่วงเนิ้ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตักดินสไลด์ในสายทาง สาย นน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านม่วงเนิ้ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะเนื่องจากเหตุอุทกภัย ป้องกันดินทรุดตัว การพังทลายของพื้นที่ลาดชัน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content