Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.4022 – บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักนำโค้ง ในสายทาง นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 – บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 18+000 ถึง กม.ที่ 33+000) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content