Menu
home
>>
ขทช.น่าน ติดตั้งป้ายกรมทางหลวงชนบท ในสายทาง นน.4022 – บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศของกรมทางหลวงชนบท และป้าย น.1 ในสายทาง นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148–บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อเตรียม ความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจรได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content