Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4010 – บ้านปากห้วยอ้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่านดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 – บ้านปากห้วยอ้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+000) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่สัญจรได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content