Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4015 – บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่านเข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ในสายทาง นน.4015แยกทางหลวงหมายเลข 1170 – บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจรได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content