Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4013 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการปรับเกลี่ยบริเวณไหล่ทาง และตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ในสายทาง นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (กม.ที่ 4+300 ถึง กม.ที่ 6+950) เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content