Menu
home
>>
ขทช.น่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ประจำเดือน มีนาคม 2564
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยมี นายอนุรักษ์ วิสุทธิจินดา ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content