Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4005 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4005แยกทางหลวงหมายเลข 1243 – บ้านจอมจันทร์อำเภอแม่จริม,เวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 4+000 ถึง กม.ที่ 8+000) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
ผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content