Menu
home
>>
ขทช.น่าน ทาสีหลักนำโค้งในสายทาง นน.4015 – บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการทาสีหลักนำโค้ง สาย นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 – บ้านน้ำฮาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+400) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content