Menu
home
>>
ขทช.น่าน ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4005 – บ้านจอมจันทร์ อำเภอแม่จริม , อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง สาย นน.4005แยกทางหลวงหมายเลข 1243 – บ้านจอมจันทร์อำเภอแม่จริม,เวียงสา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 14+000 ถึง กม.ที่ 17+000) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้สัญจร ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content