Menu
home
>>
ขทช.น่าน ล้างทำความสะอาดสะพานโครงข่าย สาย นน.4010 – บ้านปากห้วยอ้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในสายทางโครงข่าย สาย นน.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1339 – บ้านผามุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้ได้สัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content