Menu
home
>>
ขทช.น่าน ติดตั้งราวกันอันตราย สาย นน.4013 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงชนบทน่าน ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร และราวกันอันตราย ในสายทาง นน.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนผู้สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทได้สัญจรได้อย่างปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content